X
GO
O odlagalištu

Zahvat sanacije i zatvaranja odlagališta izvodi se na k.č.br.: 90, k.o. Đurđenovac, ukupne površine 15.271 m2 koja je u vlasništvu tvrtke Rad d.o.o. Đurđenovac za komunalne djelatnosti.

Sanacija odlagališta predviđa djelomično preslagivanje otpada, iskapanje i premještanje iskopanih količina postojećeg otpada te formiranje tijela odlagališta i prekrivanje završnim prekrivnim sustavom (površina saniranog tijela odlagališta iznositi će 10.054 m2 s oko 20.500 m3 otpada).

Osim formiranja tijela odlagališta, radovima sanacije planirana je izgradnja obodne makadamske prometnice, sustava za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda te sustava otplinjavanja. Također, planirana je zaštitna zona – područje oko tijela odlagališta koja obuhvaća formiranje obodnog zelenog pojasa i izgradnju ograde oko prostora odlagališta sa ulaznim vratima. U svrhu spriječavanja širenja plinova u okoliš  predviđeno je izvođenje ukupno 4 zdenca (biofiltera) i ispusta na krovnom dijelu presloženog otpada.

Općina Đurđenovac

Ulica grada Vukovara 1

31511 Đurđenovac

tel: 031 602 018

fax: 031 602 422

www.djurdjenovac.hr

Tomislav Majsterić, opcina-djurdjenovac@po.t-com.hr

Općina Đurđenovac

Ulica grada Vukovara 1

31511 Đurđenovac

tel: 031 602 018

fax: 031 602 422

www.djurdjenovac.hr

Tomislav Majsterić, opcina-djurdjenovac@po.t-com.hr