X
GO

Projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada Teodorovac, općina Đurđenovac, provodi se u sklopu Operativnog programa „Zaštita okoliša 2007 - 2013“ vezano na Prioritetnu os 1 – Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, Mjeru 1.2. Sanacija lokacija visoko onečišćenih otpadom, te su pomoću Kohezijskog programa osigurana financijska sredstva.

Novosti
Novosti : Završena je sanacija odlagališta komunalnog otpada Teodorovac 12.10.2016.

Tehnički pregled zakazan je za četvrtak, 13. listopad 2016. Sanacija je izvedena u skladu s projektnom dokumentacijom.

U sklopu izvođenja instaliran je sustav za otplinjavanje (4 zdenca) sa biofiltrima i na taj način spriječeno širenje neugodnih mirisa u okoliš, izveden je sustav za sakupljanje oborinskih voda,  a otpad je presložen i zbijen te je mogućnost nastajanja požara na odlagalištu svedena na minimum. Odlagalište je zatvoreno za daljnji odvoz otpada pa se na tom lokalitetu ne očekuju novi izvori onečišćenja okoliša.


 
Povratak

Općina Đurđenovac

Ulica grada Vukovara 1

31511 Đurđenovac

tel: 031 602 018

fax: 031 602 422

www.djurdjenovac.hr

Tomislav Majsterić, opcina-djurdjenovac@po.t-com.hr