X
GO

Projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada Teodorovac, općina Đurđenovac, provodi se u sklopu Operativnog programa „Zaštita okoliša 2007 - 2013“ vezano na Prioritetnu os 1 – Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, Mjeru 1.2. Sanacija lokacija visoko onečišćenih otpadom, te su pomoću Kohezijskog programa osigurana financijska sredstva.

Novosti
Novosti : MZOEU: Počela 6,6 milijuna kuna vrijedna sanacija odlagališta otpada „Teodorovac“ u općini Đurđenovac 8.7.2016.

MZOEU: Počela 6,6 milijuna kuna vrijedna sanacija odlagališta otpada „Teodorovac“ u općini Đurđenovac

http://www.mzoip.hr/hr/ministarstvo/vijesti/pocela-66-milijuna-kuna-vrijedna-sanacija-odlagalista-otpada-teodorovac-u-opcini-urdenovac.html

 
Povratak

Općina Đurđenovac

Ulica grada Vukovara 1

31511 Đurđenovac

tel: 031 602 018

fax: 031 602 422

www.djurdjenovac.hr

Tomislav Majsterić, opcina-djurdjenovac@po.t-com.hr