X
GO

Projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada Teodorovac, općina Đurđenovac, provodi se u sklopu Operativnog programa „Zaštita okoliša 2007 - 2013“ vezano na Prioritetnu os 1 – Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, Mjeru 1.2. Sanacija lokacija visoko onečišćenih otpadom, te su pomoću Kohezijskog programa osigurana financijska sredstva.

Novosti
Novosti : EURCO: Potpisan je ugovor o sanaciji deponije "Teodorovac" u Đurđenovcu 31.5.2016.

EURCO: Potpisan je ugovor o sanaciji deponije "Teodorovac" u Đurđenovcu

http://eurco.hr/index.php/potpisan-je-ugovor-o-sanaciji-deponije-teodorovac-u-durdenovcu


 
Povratak

Općina Đurđenovac

Ulica grada Vukovara 1

31511 Đurđenovac

tel: 031 602 018

fax: 031 602 422

www.djurdjenovac.hr

Tomislav Majsterić, opcina-djurdjenovac@po.t-com.hr