X
GO

Projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada Teodorovac, općina Đurđenovac, provodi se u sklopu Operativnog programa „Zaštita okoliša 2007 - 2013“ vezano na Prioritetnu os 1 – Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, Mjeru 1.2. Sanacija lokacija visoko onečišćenih otpadom, te su pomoću Kohezijskog programa osigurana financijska sredstva.

Novosti
Aktualno | Arhiva

Izdana uporabna dozvola! 25.10.2016.

Dana 13.10.2016. uspješno je obavljen tehnički pregled projekta sanacije odlagališta neopasnog otpada Teodorovac i izdana je uporabna dozvola.

 

Saznajte više...


Završena je sanacija odlagališta komunalnog otpada Teodorovac 12.10.2016.

Tehnički pregled zakazan je za četvrtak, 13. listopad 2016. Sanacija je izvedena u skladu s projektnom dokumentacijom.

U sklopu izvođenja instaliran je sustav za otplinjavanje (4 zdenca) sa biofiltrima i na taj način spriječeno širenje neugodnih mirisa u okoliš, izveden je sustav za sakupljanje oborinskih voda,  a otpad je presložen i zbijen te je mogućnost nastajanja požara na odlagalištu svedena na minimum. Odlagalište je zatvoreno za daljnji odvoz otpada pa se na tom lokalitetu ne očekuju novi izvori onečišćenja okoliša.

 

Saznajte više...


Obavijest: odvojeno prikupljanje otpada 1.9.2016.

Općina Đurđenovac je uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavila spremnike za odvojeno prikupljanje otpada za Saznajte više...Općina Đurđenovac

Ulica grada Vukovara 1

31511 Đurđenovac

tel: 031 602 018

fax: 031 602 422

www.djurdjenovac.hr

Tomislav Majsterić, opcina-djurdjenovac@po.t-com.hr